گرمخانه دو درب

توضیحات محصول

این محصول مناسب برای غذاهای گرم می باشد.