میزکار استیل

میزکار استیل به منظور آماده سازی وسایل و مواد اولیه آشپزی مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول با صفحه استیل برای آماده سازی مواد مرطوب مورد استفاده قرار می گیرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید